25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Τι αξίζει περισσότερο;

Τι αξίζει περισσότερο;

Πρώτα η υγεία.
Αμέσως μετά η παιδεία.

Προσέχουμε την υγεία μας αλλά υπηρετούμε τη παιδεία και προσφέρουμε στους μαθητές εκπαίδευση, άρτια, σύγχρονη, ασφαλή και στις οικογένειες σιγουριά. Δεν ξεχνάμε πως η παιδεία τροφοδοτεί και την υγεία.
Το δύσκολο είναι πως το κράτος δεν βοηθά τις οικογένειες να επιλέξουν σχολείο.
Ίσως κάποτε να γίνει.
Τότε θα αλλάξουν – προς το καλύτερο – πολλά στην εκπαίδευση. Θα απελευθερωθούν παιδαγωγικές δυνάμεις που έχουν γνώση, διάθεση, κέφι και δημιουργικότητα μέσα στα σχολεία μας. Τότε ο συναγωνισμός και η άμιλλα θα οδηγήσουν τις εκπαιδευτικές μονάδες σε άλλη διάσταση.

Η μίμηση του καλύτερου θα αντικαταστήσει την αδράνεια, τον ωχαδερφισμό, το τέλμα. Θα αναδειχθούν τα φωτεινά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, που πιστέψτε, υπάρχουν.
Το ευχόμαστε και το περιμένουμε.

Στο ΑΞΙΟΝ ακολουθούμε αυτή τη φιλοσοφία και τα αποτελέσματα τα χαίρονται όλοι, μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικοί.
Περάσαμε το διάστημα αυτό εξασφαλίζοντας στους μαθητές μας ότι και πριν αλλά νέους καινοτόμους τρόπους.
Μας έλειψε όμως η ακτινοβολία της ματιάς τους.
Θα την νοιώσουμε ξανά σε λίγες μέρες.

Κλείσιμο Μενού