25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Αξίζει η σχολική ζωή στο ΑΞΙΟΝ

Αξίζει η σχολική ζωή στο ΑΞΙΟΝ

Οι γονείς, ή κάποιοι γονείς, θέλουν για τα παιδιά τους ένα καλό σχολείο.
Ποιο όμως είναι το καλό σχολείο ;
Είναι απλή ή πολύπλοκη η απάντηση ;
Περιμένουμε πολλά από το σχολείο ;
ή αρκούμαστε στα συνήθη ;
Είναι οι δομές του ;
Είναι οι άνθρωποί του ;
Είναι οι γονείς ;
Είναι οι χώροι του ;
Είναι η φιλοσοφία του ;
Είναι τα προγράμματά του ;
Είναι το παρελθόν του ;
Είναι η αγωγή, η λογική, η γνώση, η δημιουργικότητα, είναι η πίστη που καλλιεργεί…;
ή μήπως είναι και η κοινωνία τριγύρω του ;

Ο μαθητής σ´ένα σχολείο,
πώς ζει, τί γνωρίζει, τί διδάσκεται, τί οραματίζεται για το μέλλον του ;

Ένα ταξίδι με πολλούς σταθμούς η σχολική ζωή στο ΑΞΙΟΝ… και αξίζει.

Κλείσιμο Μενού