25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Δικαιολογητικά Εγγραφής Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Δικαιολογητικά Εγγραφής Νηπιαγωγείου και Δημοτικού

Από τη νέα σχολική χρονιά, 2014-2015, καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία.

Έτσι, εκτός από το πιστοποιητικό γέννησης, για την εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού ΑΞΙΟΝ για τη σχολική χρονιά 2014-2015, είναι απαραίτητα:

  1. η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και
  2. το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Με το Α.Δ.Υ.Μ. καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης) που ήταν απαραίτητα μέχρι τώρα.

Η συμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται από τον παιδίατρο και μόνο εάν εκείνος το κρίνει απαραίτητο, παραπέμπει το παιδί για εξέταση από γιατρό άλλης ειδικότητας.

Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο, ενώ για το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.

Έτσι, το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται και κατατίθεται στο σχολείο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, στις εξής περιπτώσεις:

  • Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο
  • Εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού
  • Έναρξη φοίτησης στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού

Μόνο για το σχολικό έτος 2014-2015 το Α.Δ.Υ.Μ. θα κατατεθεί και από τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού.

Το Α.Δ.Υ.Μ. φυλάσσεται στο σχολείο ενώ ένα αντίγραφό δίδεται για να υπάρχει και στο βιβλιάριο του παιδιού.

Σχετικά αρχεία

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του Α.Δ.Υ.Μ. σε μορφή pdf πατώντας εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 πατώντας εδώ.

Κλείσιμο Μενού