25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 18 Ιανουαρίου 2022

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε άγνωστη ορθογραφία και άσκηση.
  • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.

Ενότητα 6 “Πολιτείες ντυμένες στα λευκά”- Κεφάλαιο 3 “Τόσο χιόνι δεν ξανάγινε!”

  • Τ.Ε.: ασκ. 1, 2 σελ. 62, ασκ. 3, 4 σελ. 63, ασκ. 5 σελ. 64.
  • Φυλλάδιο: ασκ. 1 σελ. 7.

Μαθηματικά

Ενότητα 4- Κεφάλαιο 22 “Εισαγωγή στα κλάσματα”

  • Φυλλάδιο: ασκ. 1 σελ. 1, ασκ. 2, 3 σελ. 2, ασκ. 4, 5 σελ. 3.

Αγγλικά

  • pupils book p. 40-45.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Αγγλικά

copy & dictation / companion p. 21

5.10

5.11

5.12

5.14

5.17

5.18

5.19

5.20

Παρατηρήσεις

  • Αύριο η δραστηριότητα του χορού δε θα πραγματοποιηθεί.
  • Παρακαλώ να είστε συνεπείς με την διενέργεια των υπογεγραμμένων και εκτυπωμένων self tests σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του σχολείου μας. Αυτήν την εβδομάδα οφείλετε να φέρετε εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα τα self tests την Τρίτη 18/1 και την Παρασκευή 21/1.
Κλείσιμο Μενού