25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 19 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Επανάληψη στις αντωνυμίες στο μπλε τετράδιο

Μαθηματικά

Επανάληψη στα προβλήματα στο πράσινο τετράδιο

Λογοτεχνική Ώρα

Συζήτηση-σχολιασμός των σελίδων που είχαμε για ανάγνωση


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Λογοτεχνική Ώρα

Να ολοκληρώσετε το λογοτεχνικό σας βιβλίο μέχρι την Τετάρτη 24/6

Παρατηρήσεις

Πρόγραμμα Δευτέρας:Γλώσσα-Γλώσσα-Μουσική-Μαθηματικά-Ιστορία-Μελέτη-Εικαστικά

Κλείσιμο Μενού