25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 9 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Έλεγχος εργασιών

Β.Μ.:άσκηση 6 στις σελίδες 83-84

Φυλλάδιο:σελίδα 11

Β.Μ.:”Σταματήστε τον πόλεμο”,εργασίες 1,2 στις σελίδες 85-86

Μαθηματικά

Μέτρηση και σχεδιασμός γωνιών στο πράσινο τετράδιο

Ιστορία

Β.Μ.:Κεφ.12:”Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία”στις σελίδες 230-233

Αγγλικά

1)Έλεγχος ασκήσεων

2)St.Book:όλες τις ασκήσεις στις σελίδες 72-73

3)Workbook:ασκήσεις 3,4,5 στη σελίδα 36


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Τ.Ε.:άσκηση 7 στη σελίδα 67 και άσκηση 9 στη σελίδα 70

Μαθηματικά

Η ύλη ολοκληρώθηκε. Από εδώ και πέρα στο μάθημα των Μαθηματικών θα φέρνετε μόνο το πράσινο τετράδιο στο οποίο θα κάνουμε επαναληπτικές ασκήσεις σε όλη την ύλη της Στ’ δημοτικού.

Ιστορία

Η ύλη ολοκληρώθηκε.Από εδώ και πέρα στο μάθημα της Ιστορίας θα φέρνετε μόνο το τετράδιο εργασιών.

Αγγλικά

Workbook:ασκήσεις 1 και 2 στη σελίδα 36 και ασκήσεις 7,8,9,10,11 στη σελίδα 37

Παρατηρήσεις

1)Αύριο να φέρετε το τετράδιο εργασιών της Γεωγραφίας.

2)Πρόγραμμα Τετάρτης:Αγγλικά-Αγγλικά-Γλώσσα-Αγγλικά-ΚκΠΑ-Γεωγραφία-ΕυΖ

Κλείσιμο Μενού