25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Ευθύνη και ικανοποίηση

Ευθύνη και ικανοποίηση

  • Νέα

Η εμπιστοσύνη κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, όπως τα Cambridge, Oxford κλπ σε ένα Ελληνικό σχολείο και μάλιστα στη Θράκη είναι τιμή και ευθύνη.

Πώς εκφράζεται αυτό;

Την Τετάρτη 31/10/2018 ολοκληρώθηκαν στο ΑΞΙΟΝ οι εξετάσεις εισαγωγής σ’ αυτά τα πανεπιστήμια.
Η διαδικασία υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες και προϋποθέσεις.
Από την υποβολή των αιτήσεων των δικαιολογητικών των personal statement των συστατικών επιστολών, των portfolio, τις επακόλουθες απαιτήσεις των πανεπιστημίων, αναλόγως των σχολών επιλογής κλπ μέχρι τις γραπτές εξετάσεις που υποβάλλονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τις σπουδές που θα ακολουθήσουν.
Το επίπεδο των θεμάτων και η ύλη των μαθημάτων εξαρτώνται από την κάθε σχολή.
Τα θέματα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένους φακέλους με Courier στο σχολείο, φυλάσσονται σε ειδικό χρηματοκιβώτιο, ανοίγονται 15′ πριν την έναρξη παρουσία του διευθυντή, 2 εκπαιδευτικών και των εξεταζομένων.
Διάρκεια της κάθε εξέτασης: 2 έως 3 ώρες.

Τα αποτελέσματα τα πληροφορείται ο εξεταζόμενος από το πανεπιστήμιο.

Κλείσιμο Μενού