25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε υλικό σχετικό με μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο ΑΞΙΟΝ κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Συγκεκριμένα θα δημοσιεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα σημειώσεις μαθημάτων, ανακοινώσεις, διαγωνίσματα και άλλο υλικό.

Α΄ Γυμνασίου

  • Σημειώσεις για το Word 2007 – Μαυρίδης Ανέστης

Β΄ Γυμνασίου

  • Σημειώσεις για το Excel 2007 – Μαυρίδης Ανέστης

Γ΄ Γυμνασίου

Κλείσιμο Μενού