25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Επίσκεψη στο φράγμα του Θησαυρού

Επίσκεψη στο φράγμα του Θησαυρού

Στο πλαίσιο του project της ΣΤ’ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και του μαθήματος Φυσικών της Ε’, οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ του ΑΞΙΟΝ επισκέφθηκαν το φράγμα του Θησαυρού.

Παρατήρησαν από κοντά τη λειτουργία ενός φράγματος και απέκτησαν μια ακόμη εμπειρία που θα συντελέσει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κατάκτηση της γνώσης! Οι μαθητές παρατήρησαν το λιθόρριπτο φράγμα και τον ταμιευτήρα του και έμαθαν για τον τρόπο λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού αξιοποιώντας μάλιστα τις γνώσεις τους για τις μορφές ενέργειας και τις μετατροπές της. Μάλιστα, μίλησαν με τους υπευθύνους και τους εξέφρασαν τις απορίες τους για τη λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστατικών.

Στο βιωματικό σχολείο η μάθηση δεν μπορεί απλά να στηρίζεται σε γνώσεις, αλλά σε εμπειρίες της καθημερινής ζωής των μαθητών και ερεθίσματα που αποκτούν σε αυτήν.

Κλείσιμο Μενού