25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Τα μαθήματα συνεχίζονται διαδικτυακά

Τα μαθήματα συνεχίζονται διαδικτυακά

  • Νέα

Οι ετοιμασίες για το νέο τρόπο μετάδοσης της γνώσης από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές συνεχείς.
Η αποτελεσματικότητα;

Στο ΑΞΙΟΝ πιστεύοντας στη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων συντάχθηκε ερωτηματολόγιο αποτελεσματικότητας.
Σκοπός του είναι η μέτρηση ορισμένων παραμέτρων της τηλε-εκπαίδευσης και επομένως η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Είναι ανώνυμο και χρειάζεται μόλις 1-2 λεπτά για την ηλεκτρονική του συμπλήρωση από τους γονείς.
Η συνεργασία μαθητών γονέων και εκπαιδευτικών ισχυρή.

Κλείσιμο Μενού