25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Μαθηματικός διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021

Μαθηματικός διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το πρωί του Σαββάτου 03 Απριλίου 2021 εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά. Η ακριβής ώρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα, διότι ενδέχεται για λόγους σταθερότητας και ασφάλειας του συστήματος μετάδοσης των θεμάτων να χρειαστεί η εξέταση να γίνει σε διαφορετικές ώρες ανά ομάδα τάξεων.

Επίσης το προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνατότητα να μπορούν οι μαθητές/τριες να πραγματοποιούν δοκιμές εξοικείωσης στο διαγωνισμό με θέματα εξάσκησης.

Στη περιοχή της Ξάνθης κέντρο διεκπεραίωσης του διαγωνισμού είναι το ΑΞΙΟΝ.

 

Κλείσιμο Μενού