25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ένας από τους βασικούς και ουσιώδεις στόχους ενός ελληνικού σχολείου με ευρωπαϊκό προσανατολισμό είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η ενδυνάμωση της εθνικής και ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών του. Για να υπάρξει ευρωπαϊκή ταυτότητα, σημαντική προϋπόθεση είναι η επαφή και η γνωριμία των νέων με τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προασπίζουν τη δημοκρατία και το μέλλον της.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία-Πρέσβεις της Ε.Ε» το ΑΞΙΟΝ διοργάνωσε τη Δευτέρα και την Τρίτη 14-15 Μαΐου την εσωτερική «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για μαθητές γυμνασίου και Λυκείου. Στην προσομοίωση συμμετείχαν οι τρεις τάξεις του γυμνασίου με προέδρους μαθητές μας του Λυκείου που έχουν εμπειρία και συμμετοχή σε παρόμοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα θέματα που συζητήθηκαν και για τα οποία ύστερα από προτάσεις και αντιπαραθέσεις κατατέθηκαν νομοσχέδια και τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν:

1. Πως η Ε.Ε μπορεί να προστατεύσει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση από τις ψευδείς ειδήσεις-fake news;
2. Πολιτικές δια βίου μάθησης για άτομα με σωματική και νοητική αναπηρία.
3. Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Πώς η Ε.Ε μπορεί να πάρει δραστικά μέτρα ενάντια στο marketing και τη διαφήμιση ανθυγιεινών τροφών;

 

Κλείσιμο Μενού