25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Συμμετοχή στη 36η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Συμμετοχή στη 36η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος

Προς μία οικονομία της γνώσης.
Έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία ως στρατηγική επιλογή στην ΕΕ του σήμερα.
ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκη.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του λυκείου Άξιον σε αντίστοιχα συνέδρια, οι μαθήτριες Δήμητρα Πετράκου (Β λυκείου) και Άννα Μακρίδου (Α λυκείου) συμμετείχαν στην 36η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (EYP)-1 έως τις 4/12/2017.

Η συνδιάσκεψη έφερε κοντά 200 νέους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο συνέδριο οι διαγωνιζόμενοι ανέπτυξαν δεξιότητες, ομαδική συνεργασία, διαπολιτισμικότητα και γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων.

Επιπρόσθετα, έμαθαν τη σπουδαιότητα να δρουν ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.

 

 

Κλείσιμο Μενού